T1 - Borger info
T2 - Roll Back Malaria - kunstkort
T3 Genbrugsbutikken på Facebook
 
Alle visninger og klik's registreres

Når du logger ind under Banner annoncer vil du se en liste med de banner annoncer som du har lagt ind. Ud for anoncen findes to tal:

 

 

Vist: Dette tal viser hvor mange gange dit banner har været vist i alt, dvs.: Hver gang en bruger åbner en side på Lokalnettet findes der på siden seks bannere, hvis dit banner er blandt de viste bannere bliver 'Vist' tallet talt op med en.

 

Klikket: Dette tal viser hvor mange gange nogen har klikket på dit banner. Når en bruger ser dit banner på lokalnettets sider og klikker på det vil der åbnes en ny side med det link som du har knyttet til dit banner, eller siden med din teksannonce åbner - i begge tilfælde tælles 'Klikket' tallet op med een.

 

 


H1 - LokalHåndbogen 2019