T1 - Naturoplevelser
T2 LokalHåndbog 2018
T3 - Købmandsgården
 
4-05-17

Ønske om både tilbygning og ombygning i Eventyrhaven

Daginstitutionen Eventyrhaven har søgt både om en tilbygning til afdelingen Puff og en ombygning af afdeling Regnbuen i Hodsager. I Puff er der så mange børn, at det er svært at finde en rolig krog, og i Regnbuen ønsker man, at børnehavegrupperne og vuggestuegruppen kan ligge tættere på hinanden rent fysisk.
I følge formanden for børne- og familieudvalget Dorte West vil man i første omgang undersøge muligheden for, om Puff, hvor problemerne åbenbart er størst, kan få lov til at bygge til. I Hodsager er det mere et spørgsmål om at få udnyttet pladsen bedre, men nu skal forvaltningen se nærmere på sagen og danne sig et økonomisk overblik.
I følge Eventyrhavens leder Inger Thomsen er man glade for, at udvalget tager sagen alvorligt. Der er p.t. cirka 130 vuggestue - og børnehavebørn i Puff, og hun vil ikke umiddelbart pege på, hvor tilbygningen skal opføres, men der er flere muligheder.
Der mangler også lokaler til blandt andet personalemøder, forældresamtaler samt personalearbejdspladser. Derfor ønsker man en tilbygning med lokale og grupperum, kontorer, toiletter og garderober samt et multifunktions-mødelokale. Med en sådan tilbygning vil det være muligt at oprette flere vuggestuepladser. Puff vil også gerne have et produktionskøkken ind i byggeriet, så der kan laves mad til både vuggestue- og børnehavebørn.
Regnbuens ønske om tættere kontakt mellem børnehave og vuggestue vil betyde bedre samarbejde i personalet om det pædagogiske, samt at man kan hjælpe hinanden på tværs og lette overgangen fra vuggestue til børnehave.
Alle tre afdelinger i Eventyrhaven, Regnbuen, Puff og Hobbitten, holder arbejdsdag og forårsfest for børn og forældre i morgen, fredag.
(- RED. FRA HERNING FOLKEBLAD AF BN)
Links:
Se også:


Tilbage
Nyhedssgning
 
Seneste nyheder
"Hvad krukken gemte" - spændende foredrag i Aulum Fritidscenter
Torsdag den 1. november kl. 15.00-18.30 holder Ældre Sagen Aulum-Vildbjerg en spændende og in...
Fortællinger om gamle dage i Aulum - Kastaniegården den 5. september
Vil du gerne høre om gamle dage i Aulum, som Elly Larsen husker det ?
Så kom til foredrag på Kastan...
Global fortæller besøgte Aulums Y`s Men
Aulum Y`s Men`s Club har haft besøg af Global fortæller i Danmission, Martin Sørensen, Aarhus.

Ha...
Resultat af Aulum Bike 2018
Aulum Bike 2018 blev afviklet i nye klæder.

25 års jubilaren - Aulum Bike 2018 – var trukket i n...
Aulum Bike 2018 - i nye klæder
Det traditionsrige motionscykelløb Aulum Bike - der afvikles søndag den 19. august for 25. gang - ha...
ldre nyheder
H1 - Aulum Y's Men's Club