Aulum Y`s Men`s Club har holdt generalforsamling, og her udtrykte klubbens præsident Erik Sørensen stor tilfredshed med arbejdet i det seneste klubår. Det har i året været muligt at uddele  390.000 kr som tilskud til en række formål især aktiviteter for børn og unge, herunder en større donation til den kommende ombygning af KFUM-huset i Aulum.

Baggrunden herfor er flere aktiviteter, især en stigende omsætning i Købmandsgårdens Genbrugsbutik, som drives sammen med FDF Aulum samt et fortsat pænt overskud ved udgivelsen af Lokalhåndbogen, som hvert op til jul uddeles i Aulum-Haderup området. Der har i øvrigt også været pæne indtægter ved salg af juletræer og pyntegrønt samt aktiviteter på dyrskuet i Aulum.

Erik Sørensen fremhævede det gode arbejdsfællesskab og kammeratskab i klubben, og han glædede over, at Aulum Y`s Men`s klub de nærmeste år besætter vigtige poster i Y`s Men`s organisationen, idet Poul-Henrik Hove Jakobsen er udnævnt til International Præsident, Jens Byskov forventes udnævnt til kommende leder for Region Danmark og Niels Hansen er udnævnt til kommende leder af Distrikt Storå.