Herning Kommunes Byplanudvalg har prioriteret at forskønne indfaldsveje til Aulum. I løbet af 2021 har forvaltningen været i dialog med et udvalg under borgerforeningen om ønskede tiltag. Der er fokus på to opgaver:

  • Holstebrovej
  • Rundkørslen ved Jersildvej

Ved Holstebrovej etableres 4 stk. plantebede med træer i vejarealet, som indsnævrer passagen for biltrafik. Bedene etableres på ydersiden af 30 cm striben til cyklister. Cyklister kan passere uhindret indenom som i dag, og biltrafikken kan passere ved at nedsætte farten. Plantebedene placeres på strækningen omtrent som angivet på oversigten. Se foto fra Google Maps.

Anlægsarbejdet med etablering af rammerne til bedene planlægges at opstarte i uge 5, og tilrettelægges så trafikken ikke hindres. Færdiggørelsen med tilplantning af træer og bunddække sker efterfølgende, så bedene står klar til foråret 2022.

Se vedlagte sagsfremstilling med den vedtagne prioritering.

[BYO beslutning 28. juni 2021]

https://aulum.dk/wp-content/uploads/2022/01/BYP-beslutning-28.-juni-2021.pdf

RUNDKØRSLEN VED JERSILDVEJ

Rundkørslen er under planlægning i samarbejde mellem Herning Kommune og repræsentanter fra Aulum Borgerforening. Her er der blandt andet ønske om anlæg af et kunstværk inde på rundkørslen. Anlægget som helhed planlægges gennemført i løbet af 2022. Nærmere info planlægges at blive lagt ud på aulum.dk, når løsningen og tidshorisonten for anlægsarbejderne ligger fast.

Hvis der er spørgsmål til forskønnelsen kan de rettes til:

Forskønnelsesudvalget v/ Jørgen B. Jørgensen – tlf. 2260 3688

eller

Landskabsarkitekt ved Herning Kommune

Thomas Andersen

ngota@herning.dk

20674209

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)