Aulum Gymnastikforening (AG) og Aulum Fritidscenter (AFC) har siden foråret 2021 været i gang med forberedelserne til etableringen af et helt nyt og spændende indendørs padelcenter i Aulum.

AFC står for det praktiske med anlæg og opførelsen, og når banerne er klar bliver idrætten organiseret under AG. Planerne er del af en fælles vision om at udvikle faciliteterne i AFC samt efterkomme et stort ønske fra byens borgere om at kunne spille padeltennis i Aulum.

Padeltennis appellerer bredt til befolkningen på tværs af alder, idet det er nemt at komme i gang med, og man behøver ikke være rutineret for at få sved på panden. Samtidig er det en social sport som ofte spilles sammen med familie, venner, naboer eller kollegaer. Padelcenteret etableres for enden af Aulum Hallen (HAL 1), og den ene bane lægger beslag på et stykke af friluftsbadet område.

Indendørs padelcenter

Byggeudvalget har kigget på andre padelcentre i Midtjylland, og på baggrund af disse oplysninger udarbejdet en plan for projektet.

Med udgangspunkt i Aulum og omegn er der basis for at anlægge 2 dobbeltbaner, som på nuværende tidspunkt menes at have en passende kapacitet til områdets brugere. I den dialog og erfaringer vi har fået oplyst i 3 andre tilsvarende anlæg, er det af stor betydning, at man kan spille hele året uafhængigt af vejr og vind, så derfor planlægger vi, at banerne etableres som et indendørs anlæg.

Og da banerne anlægges bag Aulum Hallen, er både omklædning og toiletforhold tilgængelige i Aulum Fritidscenter.

Udfordringer

Som det fremgår har byggeudvalget haft store udfordringer med at få byggeriet godkendt af myndighederne, navnlig brandgodkendelsen har medført både praktiske og økonomiske udfordringer, men heldigvis er det lykkedes at få løst disse opgaver ved hjælp af gode rådgivere.

Priserne på byggematerialer har også været en udfordring, navnlig da krigen i Ukraine startede i feb. 2022 steg stål og træ voldsomt.

Men her i 1. kvt. 2023 er priserne nu stabiliseret, så økonomien hænger nu næsten sammen.

 Så nu er projektet en realitet, og omkostningerne er nu på 2.8 mill kr.

Flot tilskud fra AG på    kr.1.7 mill

Herning Kommune         300.000,-

Fonde                                 370.000,-

Lokale sponsorer             450.000,-

Vi møder STOR opbakning fra lokale firmaer. Der er faktisk er en del, der allerede

NU spiller PADEL – så stor interesse og Positiv opbakning

Det er faktisk lidt FLOT, at selv de NYE firmaer, der lige er kommet til byen også er med. De siger alle, at vi skal være med til at bakke op om foreningslivet, som på sigt også kommer vores Firma og medarbejdere til gode.

 Valg af løsning: åben/lukket

Som nævnt tidligere har vi været på besøg hos 3 andre foreningsbaserede padelcentre i området for at tage ved lære af deres erfaringer. Heriblandt var både åbne samt overdækkede baner, og vi må konstatere, at belægningsgraden er langt mere stabil i løbet af året på de overdækkede baner, hvorimod de åben baner næsten ikke bliver brugt i de kolde og våde måneder. Iflg de andre foreninger benyttes de ikke overdækkede baner kun ca.10% af tiden i vinterhalvåret, hvilket må siges ikke at være optimalt.

Vi anser det derfor som værende af stor betydning at investere i at få vores baner overdækket hvis økonomisk muligt. Både for at få en fremtidssikret løsning og for at kunne fastholde medlemmerne i vores forening på længere sigt, idet flere og flere store padelcentre skyder op rundt omkring. I Herning kan der snart tilbydes mange indendørs baner, så hvis ikke Centerbyerne får samme mulighed med en overbygning, vil det gå ud over belægningen på disse baner.

Drift

Padeltennis i Aulum bliver hjemmehørende under AG og drevet af udvalget AG Tennis og Padel. Det bliver altså en foreningsbaseret model, som medfører, at så mange som muligt kan få adgang til aktiviteten. Der vil både være mulighed for et årsabonnement for familier og enkeltpersoner, samt Pay and Play.

 Tidsplan

Vi satser på, at starte byggeriet ca. 1. maj 2023, og vil således kunne starte den nye aktivet efter sommerferien.

 

Venlig hilsen

Aulum Gymnastikforening                                         Aulum Fritidscenter (bygherre)

Louise Faaborg                                                                        Jørgen B. Jørgensen

Formand                                                                                   Formand byggeudvalget

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)