Læs pressemeddelelsen fra AFC`s bestyrelse og Polle og Didde.

SE INDSLAG PÅ TV MIDTVEST NEDERST PÅ SIDEN

Pressemeddelelse.

Aulum Fritidscenter – selvejende institution

Polle og Didde stopper i Aulum Fritidscenter.

Efter i mere end 23 år at have været centerleder-par i Aulum Fritidscenter og samtidig drevet AFC Køkken, har Didde og Polle Østergaard Danielsen valgt at stoppe med udgangen af 2024.

Grunden til beslutningen er desværre følgerne af det overfald, som Polle var udsat for i efteråret, og som har påført Polle så alvorlige fysiske skader, at han ikke længere kan hjælpe med til driften af AFC Køkken.

Aulum Fritidscenter beklager beslutningen og er kede af, at mange års godt samarbejde skal slutte på denne måde. Polle og Didde har gennem alle årene udført et fantastisk stykke arbejde, som har gjort Fritidscentret kendt langt uden for Aulums bygrænse, og givet Aulum Fritidscenter et godt ry for altid god betjening og lækker mad.


Aulum Fritidscenter vil videreføre driften af centeret på samme positive måde, og der vil blive opslået ledige stillinger som forpagter af køkken og leder af centret, med fortsat fokus på højt serviceniveau.

Samtidig kan vi oplyse, at ALLE, der har reserveret en fest, kursus el. lign. arrangement, vil blive kontaktet senest i januar mdr. 2025. Alle ordrer og aftaler bliver overført til den nye forpagter.

Aulum, den 12. juni 2024

Bestyrelsen for Aulum Fritidscenter

AFC Køkken/Polle og Didde

Det er med stor beklagelse og vemod, at vi ser os nødsaget til at stoppe som forpagter af
AFC Køkken og Polle stopper som centerleder i Aulum Fritidscenter pr. 31-12-2024.

Vi har haft 23 fantastiske år med mange gode oplevelser og en fantastik opbakning fra alle borgere i byen og oplandet. Vores placering, nu tæt ved motorvejen, har medført, at mange virksomheder og institutioner har besøgt Aulum Fritidscenter, så vi håber, at vi har været med til at gøre vores center kendt i hele Midt -og Vestjylland.

Vi har altid haft et godt og positivt personale, som har leveret et godt produkt, og det er meget vigtigt for en virksomhed i vores branche.

Det har været en svær beslutning, men sammen med bestyrelsen, har vi i god tid udarbejdet en plan og en løsning, så Aulum Fritidscenter også i fremtiden vil levere samme gode service.

Aulum, den 12. juni 2024

Polle og Didde

For yderligere informationer, kontakt:

AFC Køkken Aulum Fritidscenter

Poul Erik Østergaard Danielsen Jens Aaby (formand AFC)
Mail:
mail@afc-aulum.dk Mail: jens.aaby.afc@gmail.com
Tlf.: 4054 7600 Tlf.: 2857 5038

Se indslag på TV MidtVest:

TV MidtVest 14.juni2024

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)