Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum

19-05-2020 kl. 19:45-22.00

Se referatet her

Deltagere: Svend Kloster Kristiansen, Kai Erik Madsen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Lene Ravnholt Nielsen, Daniel Lynderup Sørensen, Henrik Friis Thomsen, Anna Grethe Østergaard Dahl, Maj Brit Hvid Christensen, Christian Lavdal Jerup, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

Afbud:  

 

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Anne-Mette, Lene R., Daniel, Henrik, Lene T., Anna Grethe, Christian, PR, Kai, Svend, Maj Brit

 

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1 Velkomst og indledning andagt Vi starter mødet med en kort andagt og bøn.  Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe. 19:45-

20:00

(15 min)

Daniel
2 Godkendelse af dagsorden Evt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v. Desuden kan det afgøres om et punkt skal være lukket. 20:00

20:05

(5 min)

3 Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke

(Vi andre må også gerne byde ind)

20:05-

20:10

(5 min)

4 Budgetopfølgning Gennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.

 

Gennemgang og drøftelse af 1. kvartalsrapport – indlæses i dataarkivet senest 31/5 (skal efterfølgende sendes til PU).

 

20:10-

20:15

(5 min)

5 Budget for 2021 Drøftelse og beslutning af Aulum kirkes foreløbige budget for 2021

(planer, overvejelser, ønsker)

 

Menighedsrådet udarbejder budgetbidrag til provstiudvalget (PU).

Det vil sige menighedsrådet forholder sig til driftsrammen med inddragelse af synsudsatte arbejder, engangsbeløb og anlægsrammen.

Menighedsrådets behandling af foreløbigt budget indlæses i dataarkivet senest 15. juni.

Husk ”foreløbigt budget stempel” i beslutningsreferatet.

 

20:15-

20:55

(40 min)

6 Økonomikonsultation 27/5

13.00 – 13.30

Kort drøftelse og beslutning af hvordan vi forholder os til de punkter provstiet ønsker at drøfte med os.

mail udsendt med dagsordenspunkter:

Hvad er menighedsrådet generelt optaget af?

Hvilke kommentarer giver den udmeldte driftsramme anledning til?

Hvordan hænger økonomien sammen for jer?

Personalemæssige forhold.

Opmærksomhed på varsling af/påbud om kloakseparering fra kommunen.

Øvrige forhold, som menighedsrådet gerne vil orientere os om.

20:55-

21:05

(10 min)

7 Valg til menighedsråd

og menighedsmøde

 

Valgbestyrelsen fremlægger deres udspil og overvejelser i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg og infomøde/menighedsmøde.

Kort drøftelse og beslutning af den fremadrettede proces

21:15-

21:30

(15 min)

8 Corona-situationen Hvilke forholdsregler skal vi særligt være opmærksomme på

Drøftelse og beslutning omkring forhold de ansatte ved kirken har brug for at vi forholder os til.

21:30-

21:45

(15 min)

9 Orienteringer (skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).

 

21:45-

21:55

(10 min)

10 Eventuelt – herunder punkter til kommende møder 21:55-

22:00

(5 min)

Beslutningsprotokol underskrives

 

Jf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet
Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum

21-04-2020 kl. 19:30 – 22.00

 

Deltagere: Svend Kloster Kristiansen, Kai Erik Madsen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Lene Ravnholt Nielsen, Daniel Lynderup Sørensen, Henrik Friis Thomsen, Anna Grethe Østergaard Dahl, Maj Brit Hvid Christensen, Christian Lavdal Jerup, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

Afbud:  

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Anne-Mette, Lene R., Daniel, Henrik, Lene T., Anna Grete, Christian, PR, Kai, Svend, Maj Brit

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1 Velkomst og indledning andagt Vi starter mødet med en kort andagt og bøn.  Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe. 19:30

19:40

(10 min)

Henrik
2 Godkendelse af dagsorden Evt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v. Desuden kan det afgøres om et punkt skal være lukket. 19:40-

19:45

(5 min)

3 Årsregnskab Kirkekassernes årsregnskaber og menighedsrådets behandling af

årsregnskabet indlæses i dataarkivet – FØR 1. MAJ. Husk regnskabsstempel i beslutningsreferatet (alle menighedsrådsmedlemmer skal være til stede).

Charlotte /AG fremlægger

 

19:45-

20:30

(45 min)

Gennemgang af regnskabet fra 2019

Regnskabet indlæses.

Aulum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39032228, Regnskab 2019, Afleveret d. 21-04-2020 20:58

4 Budgetopfølgning Gennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.

 

Gennemgang og drøftelse af kvartalsrapport (skal efterfølgende sendes til PU).

 

20:30-

20:35

(5 min)

5 Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke

(Vi andre må også gerne byde ind)

20:35-

20:40

(5 min)

 Der har været god respons på de virtuelle gudstjenester. Det har givet glæder.

De forskellige tiltag fra kirken både til børn og voksne er godt modtaget.

6 Udviklingsplan for Aulum kirkegård Information fra kirkeudvalg samt drøftelse og beslutning om kontaktperson, tovholder til Karen Marie – herunder udfyldelse af diverse papir

 

20:40-

20:50

(10 min)

Udviklingsplan for kirkegården godkendes og underskrives.
7 Corona

Forholdsregler og tiltag

Hvilke forholdsregler skal vi særligt være opmærksomme på

Drøftelse og beslutning omkring forhold de ansatte ved kirken har brug for at vi forholder os til.

21:00-

21:30

(30 min)

Snak om at kirken skulle stille lokaler til rådighed for skolen. Indtil nu afventer vi nærmere udmelding fra provstiet.

Præsterne håber det bliver mulig at afholde konfirmationer som planlagt i juni.

 

8 Orienteringer (skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).

 

21:40-

21:50

(10 min)

 Ingen orienteringer
9 Eventuelt – herunder punkter til kommende møder 21:50-

21:55

 

(5 min)

10 Beslutningsprotokol underskrives

 

Jf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum

21-04-2020 kl. 19:30 -22.00

 

Deltagere: Svend Kloster Kristiansen, Kai Erik Madsen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Lene Ravnholt Nielsen, Daniel Lynderup Sørensen, Henrik Friis Thomsen, Anna Grehte Østergaard Dahl, Maj Brit Hvid Christensen, Christian Lavdal Jerup, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

Afbud:  

 

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Anne-Mette, Lene R., Daniel, Henrik, Lene T., Anna Grete, Christian, PR, Kai, Svend, Maj Brit

 

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1 Velkomst og indledning andagt Vi starter mødet med en kort andagt og bøn.  Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe. 19:30-

19:40

(10 min)

Henrik
2 Godkendelse af dagsorden Evt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v. Desuden kan det afgøres om et punkt skal være lukket. 19:40-

19:45

(5 min)

Årsregnskab Kirkekassernes årsregnskaber og menighedsrådets behandling af

årsregnskabet indlæses i dataarkivet – FØR 1. MAJ. Husk regnskabsstempel i beslutningsreferatet (alle menighedsrådsmedlemmer skal være til stede).

Charlotte /AG fremlægg

Aulum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39032228, Regnskab 2019, Afleveret d. 21-0

 

 

 

Kirkekassernes årsregnskaber og menighedsrådets behandling af

årsregnskabet indlæses i dataarkivet – FØR 1. maj. Husk regnskabsstempel i beslutningsreferatet (alle menighedsrådsmedlemmer skal være til stede).

Charlotte /AG fremlægger

 

3 Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke

(Vi andre må også gerne byde ind)

 

(5 min)

Udviklingsplan for Aulum kirkegård Information fra kirkeudvalg samt drøftelse og beslutning om kontaktperson, tovholder til Karen Marie – herunder udfyldelse af diverse papir

 

Budgetopfølgning Gennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.

 

Gennemgang og drøftelse af 4. kvartalsrapport (skal efterfølgende sendes til PU).

 

 

(5 min)

Årsregnskab Kirkekassernes årsregnskaber og menighedsrådets behandling af

årsregnskabet indlæses i dataarkivet – FØR 1. APRIL. Husk regnskabsstempel i beslutningsreferatet (alle menighedsrådsmedlemmer skal være til stede).

Charlotte /AG fremlægger

 

Orienteringer (skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).

 

 

(10 min)

Eventuelt – herunder punkter til kommende møder  

(5 min)

Beslutningsprotokol underskrives

 

Jf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet

 

Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum

17-03-2020 kl. 19:30-22.00

Deltagere: Svend Kloster Kristiansen, Kai Erik Madsen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Lene Ravnholt Nielsen, Daniel Lynderup Sørensen, Henrik Friis Thomsen, Anna Grethe Østergaard Dahl, Maj Brit Hvid Christensen, Christian Lavdal Jerup, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

Afbud:  

 

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Anne-Mette, Lene R., Daniel, Henrik, Lene T., Anna Grete, Christian, PR, Kai, Svend, Maj Brit

 

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1 Velkomst og indledning andagt Vi starter mødet med en kort andagt og bøn.  Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe. 19:30-

19:45

(15 min)

Daniel
2 Godkendelse af dagsorden Evt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v. Desuden kan det afgøres om et punkt skal være lukket. 19:45-

19:50

(5 min)

3 Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke

(Vi andre må også gerne byde ind)

19:50-

19:55

(5 min)

4 Årsregnskab Kirkekassernes årsregnskaber og menighedsrådets behandling af

årsregnskabet indlæses i dataarkivet – FØR 1. APRIL. Husk regnskabsstempel i beslutningsreferatet (alle menighedsrådsmedlemmer skal være til stede).

Charlotte fremlægger

 

19:55-

20:40

(45 min)

5 Budgetopfølgning Gennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.

 

20:40-

20:45

(5 min)

6 Fælles møde med Hodsager 28/4 Drøftelse og input til hvad vi ønsker

Hvilke punkter/emner finder vi vigtige at få drøftet

(samarbejdsaftalerne er faste punkter på det årlige fællesmøde, men som aftalt ved sidste fællesmøde er der forinden afholdt møder vedr. de enkelte samarbejdsaftaler)

Fordeling af ansvarsområder (herunder bestilling af mad, andagt m.m.)

 

20:50-

21:00

(10 min)

7 Gudstjeneste – miljøet og fortløbende samtale ud fra materialet fra Folkekirkens faggruppe vedr. gudstjenesten

 

Drøftelse ud fra oplægs-hæfte –

Gudstjeneste Om gudstjeneste i Den danske folkekirke (side 22-23)

21:00-

21:10

(10 min)

8 Frivillig-aften Evaluering af aftenen samt drøftelse af hvor ofte vi vil afholde frivillig-aften – hvad er hensigtsmæssig? 21:10-

21:20

(10 min)

9 Provstesyn Information fra kirkeudvalg

 

21:20-21:30

(10 min)

10 Udviklingsplan for Aulumkirkegård Information fra kirkeudvalg samt drøftelse og beslutning om kontaktperson, tovholder til Karen Marie – herunder udfyldelse af diverse papir 21:30-

21:40

(10 min)

11 Corona-virus Drøftelse og stillingtagen til eventuelle forholdsregler jf. Udsendte retningslinjer 21:40-

21:50

12 Orienteringer (skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).

 

21:50-

21:55

(5 min)

13 Eventuelt – herunder punkter til kommende møder 21:55-

22:00

(5 min)

Beslutningsprotokol underskrives

 

Jf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet
Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum

18-02-2020 kl. 20:00-22.00

 

Deltagere: Svend Kloster Kristiansen, Kai Erik Madsen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Lene Ravnholt Nielsen, Daniel Lynderup Sørensen, Henrik Friis Thomsen, Anna Grehte Østergaard Dahl, Maj Brit Hvid Christensen, Christian Lavdal Jerup, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

Afbud:  

 

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Anne-Mette, Lene R., Daniel, Henrik, Lene T., Anna-Grete, Christian, PR, Kai, Svend, Maj Brit

 

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1 Velkomst og indledning andagt Vi starter mødet med en kort andagt og bøn.  Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe. 20:00-

20:15

(15 min)

Lene R
2 Godkendelse af dagsorden Evt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v. Desuden kan det afgøres om et punkt skal være lukket. 20:15-

20:20

(5 min)

3 Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke

(Vi andre må også gerne byde ind)

20:20-

20:25

(5 min)

4 Information fra kasser Anna Grethe informer 20:25-

20:40

(15 min)

5 Budgetopfølgning Gennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.

 

20:40-

20:45

(5 min)

6 Skiltning ved arrangementer Drøftelse af muligheden for at have andet skiltning end skærmene ved indfaldsvejene til Aulum

(bilag vedr. pris)

20:45-

20:55

(10 min)

7 Provstesyn 25/2 2020 Har vi nogle opmærksomhedspunkter

Kort info og drøftelse af kommende synsopgaver

20:55-

21:00

(5 min)

8 Gudstjeneste – miljøet og fortløbende samtale ud fra materialet fra Folkekirkens faggruppe vedr. gudstjenesten

 

Drøftelse ud fra oplægs-hæfte –

Gudstjeneste Om gudstjeneste i Den danske folkekirke (side 18-21)

21:15-

21:30

(15 min)

9 Frivilligfest Kort orientering fra udvalget

Evt. aftaler vedr. Festen og opgavefordeling

21:30-21:40

(10 min)

10 Aulum.dk Kort information og kort drøftelse af fremtidige opmærksomhedspunkter

(bilag)

 

21:40-

21:45

(5 min)

11 Orienteringer (skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).

 

21:45-

21:55

(10 min)

12 Eventuelt – herunder punkter til kommende møder 21:55-

22:00

(5 min)

Beslutningsprotokol underskrives

 

Jf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet

 

Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum

21-01-2020 kl. 19:00-22.00

Hent referat fra d. 20.01.20 her.

 

Deltagere: Svend Kloster Kristiansen, Kai Erik Madsen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Lene Ravnholt Nielsen, Daniel Lynderup Sørensen, Henrik Friis Thomsen, Anna Grete Østergaard Dahl, Maj Brit Hvid Christensen, Christian Lavdal Jerup, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

Afbud:  Maj Brit.

 

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Anne-Mette, Lene R., Daniel, Henrik, Lene T., Anna Grethe, Christian, PR, Kai, Svend, Maj Brit

 

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1 Velkomst og indledning andagt Vi starter mødet med en kort andagt og bøn.  Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe. 19:45-20:00

(15 min)

Anne-Mette
2 Godkendelse af dagsorden Evt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v. Desuden kan det afgøres om et punkt skal være lukket. 20:00-

20:05

(5 min)

Punkterne godkendes
3 Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke

(Vi andre må også gerne byde ind)

20:05-

20:10

(5 min)

Besøg af Irma, som laver ikoner med konfirmanderne.

De laver ikoner over deres konfirmandord.

En rigtig god oplevelse

4 Valg til Aulum.dk  19/3 Hvem ønsker vi skal sidde som rep. for Aulum kirke?

Drøftelse og beslutning

Se bilag

20:10-

20:20

(10 min)

Henrik afklarer arbejdsopgaven.
5 Budgetopfølgning Gennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.

 

 

20:20-

20:35

(15 min)

Der bogføres stadig for 2019.

Vedr. Lydanlæg i kirken, der er betalt alt det vil skylder, undtagen sidste rate som betales, når hele opgaven er færdig.

Der er lavet service aftale for lydanlæg

Organisterne har kigget på klaver med den gode klang, brugt i 2 år, pris 72.500 kr.

Beslutning: Grønt lys for at købe klaveret.

Den sidste del af sognegaven bruges til med-finansiering af klaveret.

Regnskabsfører vil gerne komme hver 14.dag i stedet for en gang om måneden.

6 Frivilligfest info fra udvalget herunder hvem kan hjælpe/hvem gør hvad

 

20:35-20:50 De sidste punkter gennemgås.

 

7 Kommende valg til menighedsråd Drøftelse af procesessen fremadrettet

·        Hvad vil vi

·        Hvem gør hvad

Endvidere også en kort runde omkring den enkeltes tanker mht. til MR valg og genopstilling

21:00-

21:15

(15 min)

Der bliver ledige poster til menighedsrådsvalg.

Rekrutteringsansvar i sognet, foreninger for at få kandidater til valget.

Information om arbejdet, de spændende opgaver.

8 Gudstjeneste – miljøet og fortløbende samtale ud fra materialet fra Folkekirkens faggruppe vedr. gudstjenesten Drøftelse ud fra oplægs-hæfte –

Gudstjeneste Om gudstjeneste i Den danske folkekirke (side 16-17)

21:15-

21:30

(15 min)

Ind og udgangsbønner og kollekt ligger fast.

Kirkebønnen kan varieres.

9 Godkendelse af vedtægter for Kirkegården Vedtægterne for kirkegården er i samråd med provstiet blevet tilrettet;

De grønne ord er ændret fra kirkegårdsudvalg til menighedsråd

Det røde skal slettes i forhold til det først indsendte.

Se bilag

Når vi har godkendt vedtægterne indsendes disse til endelig godkendelse i provsti udvalget 18/2

21:30-

21:40

(10 min)

De tilrettede vedtægter godkendes på menighedsrådsmødet.

 

10 Indsamling til gideonitterne

 

Vi har fået forespørgsel om indsamling til gideonitterne. Kort information fra Christian og efterfølgende beslutning. 21:40-

21:45

(5 min)

Gideonitterne kommer i 2. kvartal som

Tidligere.

11 Orienteringer (skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).

 

21:45-21:55

(10 min)

12 Fastelavnssøndag. Leje af lyd til gudstjeneste i hallen, Menighedsrådet betaler udgiften til lyd.

Der er brug for hjælp til praktiske opgaver i forbindelse med forberedelse.

13 Ikon Der har været snak om at lave en stor ikon med temaer i forbindelse med konfirmander laver ikoner. Irma og Maj Brit har drøftet det.

Estimeret pris 8-10000 kr

15 Eventuelt – herunder punkter til kommende møder 21:55-

22:00

(5 min)

Koncert 26 april, se i kirkebladet.

Herning vand separerer, de har lukket for dræn så lige nu pumpes vand væk fra kirkegården

Renovering af dåbsværelse kører efter planen og holder budgettet.

Plan for ændring på kirkegården er sat i gang. Vi mangler snart urnepladser og gravpladser med let vedligehold.

 

Christian har fået bevilget lederuddannelse.

Lene T har været til formands erfamøde.

Der skal kigges på forbrugstal i bygningerne.

Der er ikke ansat en HR konsulent, afventer ministerium siger ok  for at slå en ny stilling op.

Formand i menighedsplejen er stoppet. General forsamling i marts.

Beslutningsprotokol underskrives

 

Jf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)