Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum  

18. juni 2019 kl. 19:00-22.00 

 

Deltagere: Svend Kloster Kristiansen, Kai Erik Madsen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Lene Ravnholt Nielsen, Daniel Lynderup Sørensen, Henrik Friis Thomsen, Anne-Grete Østergaard Dahl, Maj Brit Hvid Christensen, Christian Lavdal Jerup, Lene Tønning, personalerepræsentant. 

 

Afbud:   

Pkt.  

Dagsordenspunkt  

Uddybende  

Afsat tid  

Beslutningsprotokol  

1 

Kort bøn 

Som indledning og respekt for de vigtige punkter der skal gennemgås bedes kort 

19:00- 

19:05 

(5 min) 

 

2 

Personale  

(Lukket punkt) 

Lene og Lene orienterer. Se lukket punkt 

 

19:05- 

19:45 

(40 min) 

 

3 

Velkomst og indledning andagt  

Vi starter mødet med en kort andagt og bøn.  Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe.  

19.45- 

20:00 

Christian 

4 

Godkendelse af dagsorden  

Evt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v. Desuden kan det afgøres om et punkt skal være lukket.  

20:00- 

20:05 

(5 min)  

 

5 

Den gode fortælling 

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.  

 

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset/kirke 

(Vi andre må også gerne byde ind.) 

20:05- 

20:10 

(5 min) 

 

6 

Budgetopfølgning  

Gennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning. 

20:10-20:15 

(5 min)  

 

7  

Budget 2020 

Eventuelle opfølgninger fra PU.  

 

Menighedsrådet udarbejder budgetbidrag til provstiudvalget. 

Det vil sige menighedsrådet forholder sig til driftsrammen med inddragelse af synsudsatte arbejder, engangsbeløb og anlægsrammen. 

Menighedsrådets behandling af foreløbigt budget indlæses i dataarkivet 1. juni. 

Husk ”foreløbigt budget stempel” i beslutningsreferatet. 

 

Budget 2020 Budgetbidrag til provstiet for Aulum er udskudt til den 18.06.2019 hvor det godkendes. 

 

(bilag) 

20:15-2o:40 

(25 min)  

 

8 

Nyt fra kassereren  

Anna-Grethe informerer 

 

20:40- 

20:50 

(10 min) 

 

 

 

 

 

 

9 

Menighedsplejen 

Hvad ønsker vi for vores samarbejde?

hvilke tiltag har menighedsplejen? – info og forventningsafstemning

21:00-21:20 

(20 min)  

 

10 

Rapport fra ungdomskonference 

Hvad betyder kirken for de unge – hvad betyder de unge for kirken? 

Vi påbegynder drøftelse og tanker – hvilke overvejelser giver rapporten anledning til? 

 

(Bilag) 

21:20-21:40 

(20 min)  

 

11 

Orienteringer 

  • (skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt). 

21:40-21:50 

(10 min)  

 

12 

Eventuelt – herunder punkter til kommende møder  

 

21:50-22:00 

 

 

Beslutningsprotokol underskrives  

Jf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet ved mødets afslutning.