Traditionelt gravsted – familiegrav

 

Gravstederne er beregnet til en, to eller flere kister. Her kan urne også nedsættes.

Vedligeholdelse påhviler gravstedsindehaver.

Der kan vælges at lade kirkegården klare pasningen pr. faktura på halv el. hel årsregning, på de aftaler der ønskes.

Der kan også tegnes legat. Et legat er en engangsbetaling for en årrække.

LEGATGRAVSTED
Størrelsen af det ”legat” der skal indbetales til Stiftsøvrigheden afhænger af, hvor meget der ønskes udført på gravstedet, bl.a. plantning af sommerblomster og vinterdækning mv.
Henvendelse til kirkegårdslederen, som også kan oplyse om priser.

 

Plæne urnegravsted m/mindeplade

 

Ved urnenedsættelse i plænen er beregnet til en el. flere urner. Der henvises til særskilt regler omkring størrelse på mindeplade mv. som udleveres af Kirkegårdslederen.

Der må anvendes buketter i den dertil anbragte metal el. granitvase.

Obligatorisk legat, svarende til fredningstiden.

Henvendelse til kirkegårdslederen, som kan oplyse om priser.

 

Plæne kistebegravelser m/mindeplade

 

Ved begravelse i plænegrav, der henvises til særskilt regler omkring størrelse på mindeplade mv. som udleveres af Kirkegårdslederen.

Der må anvendes buketter i den dertil anbragte metal el. granitvase.

Obligatorisk legat, svarende til fredningstiden.

Henvendelse til kirkegårdslederen, som kan oplyse om priser.

 

Ukendte grave for urner og kister.

 

Kiste- og urnenedsættelse foretages efter en plan, som kun kendt af kirkegården.

Buketter og lignende må kun henlægges ved fællesmindesten.

Obligatorisk legat, svarende til fredningstiden.

Henvendelse til kirkegårdslederen, som kan oplyse om priser.

 

Børnegrave

 

Gravstederne er beregnet til børn fra 0 til 3 år.

Vedligeholdelse påhviler gravstedsindehaveren.

Der kan vælges at lade kirkegården klare pasningen pr. faktura på halv el. hel årsregning, på de aftaler der ønskes.

Der kan også tegnes legat. Et legat er en engangsbetaling for en hel årrække.

Henvendelse til kirkegårdslederen, som kan oplyse om priser.

 

Urnegravsteder i særligt indrettet afsnit.

 

Gravstedet er beregnet til en eller flere urne.

Der henvises til særskilt regler omkring størrelse på mindesten.

Obligatorisk legat, svarende til fredningstiden.

Der kan også tegnes legat. Et legat er en engangsbetaling for en hel årrække.

LEGATGRAVSTED
Størrelsen af det ”legat” der skal indbetales til Stiftsøvrigheden afhænger af, hvor meget der ønskes udført på gravstedet, bl.a. plantning af sommerblomster og vinterdækning mv.

Henvendelse til kirkegårdslederen, som også kan oplyse om priser.

 

Mindelunden

 

Stenene i mindelunden er kun til bevaringsværdigesten.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)