Årsmøde i Ældre Sagen Aulum-Vildbjerg

  • Dato 14. mar 2023
  • Tidspunkt 19:00
  • Sted Aulum Fritidscenter
  • Arrangør Ældre Sagen Aulum-Vildbjerg

Ældre Sagens lokalafdeling for Aulum-Vildbjerg afholder årsmøde i Aulum Fritidscenter
tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00.

Årsmødet er Ældresagens “generalforsamling”, hvor der udover aflæggelse af beretning og regnskab mv. skal vælges bestyrelsesmedlemmer til lokalafdelingen.

Ældresagen er efter årsmødet vært ved smørrebrød, øl/vand og kaffe, og der vil i løbet af aftenen være musikalsk indslag ved Birgit Jakobsen, Aulum, som består af både musik, nye og gamle fællessange, samt sang i kanon o.lign.

Dagsordenen for årsmødet (kun medlemmer har stemmeret):
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke
5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år (der skal vælges 3 medlemmer)
7. Valg af suppleanter for et år (der skal vælges 2 medlemmer)
8. Eventuelt.

Vedr. pkt. 6 og pkt. 7: På valg er (i alfabetisk orden) Birgit Jakobsen, Birgit Svendsen, Frank Krogh, Jens Schmidt og Karen Margrethe Jensen.
Frank Krogh tager ikke mod genvalg.

Af hensyn til det praktiske arrangement er der tilmelding senest 07.03.2023 (gerne SMS) til:
Birgit Svendsen, Aulum, tlf. 5125 3199 eller Hanna Lyngaa, Vildbjerg, tlf. 2936 3656

Klik her og se opslag om årsmødet….

 

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)