Formålet med foreningen er ifølge vedtægterne:

Foreningens formål er at skabe fortsat udvikling i området og samtidig være med til at skabe sammenhold og fællesskab blandt borgerne.

Samtidig skal foreningen varetage byens og borgernes interesse, bl.a. ved at udøve praktisk arbejde for byen, gennem en aktiv medlemskreds.

Foreningen skal ligeledes fungere som lokalt talerør over for offentlige myndigheder og gennem samarbejde med kommunen være med til at sætte lokalpolitisk dagsordner overfor kommunen og få dem gennemført.

Kommende arrangementer