Aulum Y’s Men’s Club

Aulum Y’s Men’s Club blev oprettet i 1977 og optaget i den internationale Y’s Men’s bevægelse den 20.02.1977.

Det var Hardernes Y’s Men’s Club i Holstebro, der tog initiativ til at oprette klubben i Aulum. Siden har Aulum Y’s Men’s Club taget initiativ til at oprette nye klubber i Kibæk i 1979 (Aaskov Y’s Men’s Club) og i Vildbjerg i 1982 (Trehøje Y’s Men’s Club).

Vi er en international humanitær hjælpeorganisation grundet på det kristne livssyn, der er grundlagt i USA i 1922 som støtteorganisation til YMCA / KFUM. Den første danske klub blev oprettet i 1947 i Aalborg.
I Danmark er der ca. 165 klubber med ca. 3.700 medlemmer, og internationalt er der ca. 1650 klubber i 65 lande med ca. 29.000 medlemmer.

Klubbens formål

Klubbens formålsparagraffer følger lovene for Y´s Men Region Danmark og er:

  • At fungere primært som tjenesteklubber for KFUM og K.
  • At støtte andet værdifuldt organisationsarbejde.
  • At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholde sig fra partipolitisk stillingtagen.
  • At holde medlemmerne informerede og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggende.
  • At dyrke godt kammeratskab.
  • At støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen.
Klubbens ledelse

Klubben ledes af præsidiet, som består af 5 personer valgt af klubbens medlemmer. Posterne i præsidiet er 2-årige, dog sidder præsidenten i præsidiet i 3 år, idet han det første år er vicepræsident, det andet år præsident og det 3. år past-præsident.

Klubåret går fra 1. juli – 30. juni det kommende år.

Se klubbens hjemmeside ved at klikke her