Aulum Y’s Men’s Club

Aulum Y’s Men’s Club blev oprettet i 1977 og optaget i den internationale Y’s Men’s bevægelse (chartret) den 20.02.1977. Klubben havde ved chartringen godt 20 medlemmer, og medlemstallet er siden gradvis vokset, så den nu har 34 medlemmer.

Det var Hardernes Y’s Men’s Club i Holstebro, der i 1976 tog initiativ til at oprette klubben i Aulum. Siden har Aulum Y’s Men’s Club taget initiativ til at oprette nye klubber i Kibæk i 1979 (Aaskov Y’s Men’s Club) og i Vildbjerg i 1982 (Trehøje Y’s Men’s Club).

Af klubbens væsentligste aktiviteter kan nævnes Lokalhåndbogen for Aulum-Haderup, Genbrugsbutik og loppemarked, Dyrskueaktivitet, Fyrretoppeklipning og Julekalendersalg.

Klubbens formål

Klubbens formålsparagraffer følger lovene for Y´s Men Region Danmark og er:

  • At fungere primært som tjenesteklubber for KFUM og K.
  • At støtte andet værdifuldt organisationsarbejde.
  • At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholde sig fra partipolitisk stillingtagen.
  • At holde medlemmerne informerede og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggende.
  • At dyrke godt kammeratskab.
  • At støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen.
Klubbens ledelse

Klubben ledes af præsidiet, som består af 5 personer valgt af klubbens medlemmer. Posterne i præsidiet er 2-årige, dog sidder præsidenten i præsidiet i 3 år, idet han det første år er vicepræsident, det andet år præsident og det 3. år past-præsident.

Klubåret går fra 1. juli – 30. juni det kommende år.