Årsmøde i Ældre Sagen Aulum-Vildbjerg lokalafdeling

  • Dato 14. sep 2021
  • Tidspunkt 19:00
  • Sted Aulum Fritidscenter
  • Arrangør Ældre Sagen Aulum-Vildbjerg

Årsmødet i Lokalafdelingen af Ældre Sagen, som blev aflyst i marts pga. corona-restriktionerne, afholdes

Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter.

Årsmødet er Ældresagens “generalforsamling”, hvor der udover aflæggelse af beretning og regnskab mv., skal vælges bestyrelsesmedlemmer til lokalafdelingen.
Ældresagen er efter årsmødet vært ved smørrebrød, øl/vand og kaffe, og der er musikalsk indslag, solosang og fællessang ved Tina Lynderup og Lene Jensen, Videbæk.

Dagsordenen for årsmødet (kun medlemmer har stemmeret):
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke
5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år
7. Valg af suppleanter for et år
8. Eventuelt.

Vedr. pkt. 6: På valg er Aage Mikkelsen, Karen Margrethe Jensen, Birgit Svendsen, Inger B. Thomsen og Elna Holbøll.  Aage Mikkelsen tager ikke mod genvalg.

Af hensyn til det praktiske arrangement er der tilmelding senest 06.09.2021 til:
Birgit Svendsen, Aulum, tlf. 5125 3199 (mail: svendsenaulum@gmail.com) eller
Hanna Lyngaa, Vildbjerg, tlf. 2936 3656 (mail: lyngaa@post10.tele.dk)

Se opslag om årsmødet –> klik på linien her

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)