Årsmøde i Ældre Sagen Aulum-Vildbjerg

  • Dato 08. mar 2022
  • Tidspunkt 19:00
  • Sted Aulum Fritidscenter
  • Arrangør Ældre Sagen Aulum-Vildbjerg

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter.

Årsmødet er Ældresagens “generalforsamling”, hvor der udover aflæggelse af beretning og regnskab mv., skal vælges bestyrelsesmedlemmer til lokalafdelingen.
Ældresagen er efter årsmødet vært ved smørrebrød, øl/vand og kaffe, og der er indslag med sang og musik ved Jørgen Christensen fra Tjørring både ved starten af årsmødet og til sidst.

Dagsordenen for årsmødet (kun medlemmer har stemmeret):
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke
5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år (der skal vælges 4 medlemmer)
7. Valg af suppleanter for et år (der skal vælges 2 medlemmer)
8. Eventuelt.

Vedr. pkt. 6 og pkt. 7: På valg er Inger B. Thomsen, Finn Rud Nielsen, Per Lundorff Jensen, Hanna H. Lyngaa og Elna Holbøll.  Finn Rud Nielsen tager ikke mod genvalg.

Af hensyn til det praktiske arrangement er der tilmelding senest 01.03.2022 (gerne SMS) til:
Birgit Svendsen, Aulum, tlf. 5125 3199 (mail: svendsenaulum@gmail.com) eller
Hanna Lyngaa, Vildbjerg, tlf. 2936 3656 (mail: lyngaa@post10.tele.dk)

Se opslag om årsmødet –> klik på linien her

 

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)