“Mit barn” har han mig synder kaldt! Sognepræst Leo Thoftgaard, Nørre Nissum

  • Dato 08. mar 2021
  • Tidspunkt 19:30
  • Sted KFUM Huset
  • Arrangør KFUM & K

Foredrag om K. L. Aastrup. Karl Laurids Aastrup (1899-1980) voksede op i Ulfborg og var præst i Husby, Sønder Nissum og Thorsminde og senere domprovst i Odense.
Aastrup var, fra han var midt i 30-erne og frem til sin død, en flittig salmedigter. 419 salmer blev det til, plus over 450 gen-digtninger og oversættelser af svenske og norske salmer. Tyve af dem har fundet vej til vores salmebog. Salmerne er præget af den grundopfattel-se, at det er Guds gerning overfor mennesket, det handler om, og ikke omvendt. Aastrup fortæller, hvordan han som ung hørte en præst igen og igen betone, hvor godt det er at tro på syndernes forladelse, men han sagde ikke til kirkegængerne: Dine synder er dig forladt! Aastrup siger selv om denne oplevelse: Jeg blev klar over, at en ret prædiken var at slå porten op på vid gab, at råbe ud for alle vinde: Dine synder er dig forladt.
Den erkendelse fulgte Aastrup som salmedigter, og som det vil blive belyst i fore-draget, så gjorde han det også som prædikant og som sognepræst, når han ved et husbesøg forsøgte at bringe trøst til et anfægtet og bange menneske.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)