AHG flugtskydningsforening

Vi har i dag en moderne flugtskydningsbane placeret i Hodsager Kommuneplantage, Feldborgvej 17a, Aulum.

Flugtskydningsbanen blev etableret i begyndelsen af 1990erne, i et samarbejde mellem Aulum, Haderup og Grove jagtforeninger med indvielse i 1992.

I 2008 i forbindelse med indmeldelse i Dansk Flugtskydningsforbund blev flugtskydningen udskilt fra jagtforeningerne og blev til en selvstændig forening med egen bestyrelse og vedtægter. Forbindelsen til Aulum-Grove og Haderup jagtforeninger blev tilgodeset ved, at medlemmer i de to foreninger automatisk er medlem af AHG Flugtskydningsforening.

Banen er løbende blevet udbygget til en moderne og velfungerende flugtskydningsbane, som er basis for flugtskytternes sport, og jægernes træningsindsats forud for jagtsæsonen.

Flugtskytterne er meget aktive og deltager i flere forskellige turneringer og danmarksmesterskaber.

I forbindelse med skydebanen er der et dejligt klubhus, der også danner ramme for andre af foreningens aktiviteter.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)