T1 - Adresseregister
T2 - Roll Back Malaria - støt kampen mod malaria
T3 Genbrugsbutikken på Facebook
 
4-05-17

Ønske om både tilbygning og ombygning i Eventyrhaven

Daginstitutionen Eventyrhaven har søgt både om en tilbygning til afdelingen Puff og en ombygning af afdeling Regnbuen i Hodsager. I Puff er der så mange børn, at det er svært at finde en rolig krog, og i Regnbuen ønsker man, at børnehavegrupperne og vuggestuegruppen kan ligge tættere på hinanden rent fysisk.
I følge formanden for børne- og familieudvalget Dorte West vil man i første omgang undersøge muligheden for, om Puff, hvor problemerne åbenbart er størst, kan få lov til at bygge til. I Hodsager er det mere et spørgsmål om at få udnyttet pladsen bedre, men nu skal forvaltningen se nærmere på sagen og danne sig et økonomisk overblik.
I følge Eventyrhavens leder Inger Thomsen er man glade for, at udvalget tager sagen alvorligt. Der er p.t. cirka 130 vuggestue - og børnehavebørn i Puff, og hun vil ikke umiddelbart pege på, hvor tilbygningen skal opføres, men der er flere muligheder.
Der mangler også lokaler til blandt andet personalemøder, forældresamtaler samt personalearbejdspladser. Derfor ønsker man en tilbygning med lokale og grupperum, kontorer, toiletter og garderober samt et multifunktions-mødelokale. Med en sådan tilbygning vil det være muligt at oprette flere vuggestuepladser. Puff vil også gerne have et produktionskøkken ind i byggeriet, så der kan laves mad til både vuggestue- og børnehavebørn.
Regnbuens ønske om tættere kontakt mellem børnehave og vuggestue vil betyde bedre samarbejde i personalet om det pædagogiske, samt at man kan hjælpe hinanden på tværs og lette overgangen fra vuggestue til børnehave.
Alle tre afdelinger i Eventyrhaven, Regnbuen, Puff og Hobbitten, holder arbejdsdag og forårsfest for børn og forældre i morgen, fredag.
(- RED. FRA HERNING FOLKEBLAD AF BN)
Links:
Se også:


Tilbage
Nyhedssgning
 
Seneste nyheder
Aulum Y's Men's Club sælger nu også juletræer
Aulum Y's Men's Club sælger nu også juletræer...
Træerne sælges i gården ved Købmandsgården, Danmar...
Store forbedringer i Hjemmeværnsgården.
Aulum Hjemmeværnsgård, der for 5 år siden blev overtaget af Aulum Revy og Amatørteaterforening og Au...
Ny sæson i Aulum Mølle
Aulum Mølle åbner efterårssæsonen tirsdag 5. september sangerinden Ann-Mette Elten, der i 1987 for a...
Café Hygge i missionshuset
Aulum missionshus er blevet et mødested for alle med lyst til at deltage i et socialt fællesskab i C...
Byfesten i Haderup
Sidste uges byfest i Haderup blev præget af byger, men det lagde ingen dæmper på hverken byfesten el...
ldre nyheder
H1 - LokalHåndbogen 2017