Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup

Aulum Y´s Men´s Club har siden 1993 udgivet Lokal-Håndbogen, som trykkes i knap 4.000 eksemplarer og uddeles gratis til alle husstande i det tidligere Aulum-Haderup Kommune, som fra 2007 er en del af Herning kommune.

Siden 1999 har håndbogen også været udgivet på Aulum-Haderup Lokalnet på www.aulum.dk som en elektronisk udgave af Lokal-Håndbogen

Lokal-Håndbogen var i starten primært en telefon- og navne- og adressebog med et stort fag- og erhvervsregister og en række kommunale informationer, hvor både tilflytter og indbyggerne i kommunen kunne finde svar på en lang række oplysninger. Håndbogen blev indtil kommunesammenlægningen i 2007 af folkeregistret udleveret til alle tilflyttere til kommunen og andre interesserede, der ønskede oplysninger om kommunen.

Gennem årene er der sket en stor udvikling og modernisering af Lokal-Håndbogen med mange nye indformationer, så den nu står som et moderne opslagsværk for alle, der ønsker oplysninger om lokalområdet. Telefon- og navneregistret er de seneste par år nedprioriteret, samtidig med at bogen er udvidet med store afsnit om både naturoplevelser, kulturminder og lokalhistorie. Desuden er erhvervs- og fagregistret moderniseret og stort set hele bogen er nu i flotte farver.