T1 - Erhverv
T2 LokalHåndbog 2018
T3 Genbrugsbutikken på Facebook
 
4-05-17

Valgmenigheden fejrer Danmarks befrielse.

Torsdag aften den 4. maj fejrer Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Danmarks befrielse med en koncertgudstjeneste i Vind kirke, hvor der som tidligere år veksles mellem klassiske frihedssange og salmer, og i år kommer man også over i Duke Ellingtons blues-version af »Freedom«.
Aftenen byder på et program med både kor og smukke solosange sammensat af Helle Møller, som foruden at være cand.mag. i musik og dramaturgi også er udøvende kunstner og leder af Vejen Musikskole. Hun medvirker sammen med valgmenighedens kirkesangere, Irene Særkjær, Ninna Særkjær, Simone Frøkjær Jensen og organist Jane Madsen.
I oplægget til aftenens tema hedder det bl. a., at i en tid, hvor man verden over oplever undertrykkelse, forfølgelse og tortur, er der grund til at minde hinanden om, at friheden ikke er en størrelse, man blot kan tage for givet. Frihed forudsætter engagement og vilje til at hævde og beskytte eksempelvis ytrings-, forsamlings- og religionsfrihed.
Valgmenighedspræst Ronald Risvig indleder koncertgudstjenesten med en kort prædiken, der er med til at sætte temaet i perspektiv. Arrangementet er gratis og sluttes af med et mindre traktement.
(- RED. FRA HERNING FOLKEBLAD AF BN)
Links:
Se også:


Tilbage
Nyhedssgning
 
Seneste nyheder
"Hvad krukken gemte" - spændende foredrag i Aulum Fritidscenter
Torsdag den 1. november kl. 15.00-18.30 holder Ældre Sagen Aulum-Vildbjerg en spændende og in...
Fortællinger om gamle dage i Aulum - Kastaniegården den 5. september
Vil du gerne høre om gamle dage i Aulum, som Elly Larsen husker det ?
Så kom til foredrag på Kastan...
Global fortæller besøgte Aulums Y`s Men
Aulum Y`s Men`s Club har haft besøg af Global fortæller i Danmission, Martin Sørensen, Aarhus.

Ha...
Resultat af Aulum Bike 2018
Aulum Bike 2018 blev afviklet i nye klæder.

25 års jubilaren - Aulum Bike 2018 – var trukket i n...
Aulum Bike 2018 - i nye klæder
Det traditionsrige motionscykelløb Aulum Bike - der afvikles søndag den 19. august for 25. gang - ha...
ldre nyheder
H1 - Aulum Y's Men's Club