Ordensregler i Aulum Fritidscenter

Parkering af cykler, knallerter, biler m.v. skal ske på de dertil indrettede pladser.

Aulum Fritidscenter er røg og nikotinfrit center. Evt. rygning skal foregå udendørs.

Haller, omklædningsrum, toiletter og klublokaler afleveres i samme stand, som du selv ønsker at de forefindes i.

Drikke/ og madvarer nydes i AFC´s cafeteria eller efter aftale med centrets ledelse.

Egne drikkevarer må ikke medbringes og nydes i Centret, herunder omklædningsrum eller på de udendørs arealer.

Boldspil er kun tilladt i hallerne, og ikke på gange og omklædningsrum.

Der må kun bruges indendørs fodtøj i hallerne, og sko, der ikke afsætter sorte streger.

Brugere/ lejere er erstatningsansvarlige efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Al fotografering / filmning i og ved omklædningsrummene er forbudt.

Brugere og publikum i Centret skal rette sig efter anvisninger fra Centrets   personale. Hvis anvisningerne ikke følges, vil det medføre bortvisning.

Centret påtager sig intet ansvar for tøj/ andre effekter/værdigenstande i forbindelse med træning i Centrets lokaler.

Papir og andet affald skal sorteres og puttes i de opsatte affaldsstativer.

Plakater og lign. må kun opsættes på de dertil ophængte opslagstavler, og der må ikke anvendes tape til formålet – kun de magneter, der er på tavlerne.

Revideret af AFC`s bestyrelse feb.2024

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)