Aktiviteter i Aulum

Her kan du få et overblik over de mange muligheder, der er i byen. De fleste idrætsaktiviteter foregår i og omkring Aulum Fritidscenter, som er samlingspunktet i byen – her er moderne faciliteter såsom 2 sportshaller, motionscenter, skyttecenter, friluftsbad, mødelokaler, boldbaner såvel græs som kunstgræs og meget andet.