Du er måske en af dem, der stiller dig selv ovenstående spørgsmål. Vi lever i et moderne samfund, hvorfor skal vi have noget så gammeldags som en Borgerforening i Aulum.

Helt overordnet arbejder borgerforeningen på at styrke Aulums interesser i forhold til kommunen og andre aktører samt at bidrage til det sociale og organisatoriske fællesskab i byen. 

Talerør
Vi gør vores bedste for, at Herning kommune holder deres fokus på Aulum. Aulum Borgerforening deltager eksempelvis i Centerbykontaktsudvalgsmøder, hvor vi har mulighed for at tage officielle henvendelser med til kommunen. Vi agerer som sparringspartnere, når der skal renoveres i anlægget, anlægges nye grønne områder eller stier i byen, og når der skal afholdes borgermøder i Aulum, f.eks. i forhold til nye kommuneplaner

Arrangementer
Borgerforeningen står for en række aktiviteter i Aulum i løbet af året. Det er os, der arrangerer Sankt Hans i anlægget, sørger for affaldsindsamling og ikke mindst afholder Rock i Aulum Lystanlæg, som må siges at være kronen på værket af vores arbejde.
Derudover bidrager vi til andre arrangementer i Aulum, eksempelvis med støtte til byfesten og deltagelse i julemessen osv. 

Bindeled mellem andre organisationer
Borgerforeningen bidrager til udviklingen af vores by ved at igangsætte eller deltage i forskellige projekter, som skal tjene til at brande Aulum eller gøre foreningslivet i byen endnu bedre. Vi har eksempelvis været med i projektet Aulum cykler og Lev livet i Aulum. Vi har også været en drivende kraft bag samlingen af alle byens mange foreninger på hjemmesiden aulum.dk, der giver det gode overblik over aktiviteterne i Aulum.

Der er altså rig mulighed for at præge udviklingen i Aulum gennem borgerforeningen. 

Nu tænker du så nok også; det lyder godt nok som meget arbejde. Det er det ikke nødvendigvis. Aulum er heldigvis fyldt med masser af ildsjæle og frivillige kræfter, der hjælper os med alle arrangementerne, så hoveddelen af arbejdet i borgerforeningen består i at holde tømmerne. Vi mødes ca 6-8 gange om året for at planlægge og koordinere alt det ovenstående, og så lægger vi selvfølgelig nogle ekstra timer umiddelbart før Rock i Aulum.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)