AG Badminton ungdom

For at spille badminton er det ikke nødvendigt at have en at spille sammen med. Alle spiller med alle. Hvis man har lyst til at prøve at se om badminton er noget, så er man velkommen til at komme ned og spille med de andre et par gange, inden man tilmelder sig. Vi har altid en ketcher man kan låne.

Ungdomsspillerne er delt op i 2 hold ud fra skoleårgange.

Badminton er et sjovt spil for alle, hvor man træner motorik, koordination, hurtighed og taktik.

Vi forventer, at træningen opdeles nogenlunde efter alder, så spillerne kommer til at træne med deres jævnaldrende kammerater, men vi vil naturligvis også skele til niveauet hos den enkelte spiller, så alle får udviklet deres spil gennem udfordrende kampe.

Træningstider 2021/2022. Opstart 8. september 2021 i Multihallen (Den nye hal)

Onsdag fra 16.00-17.00    5. klasse og opad

Onsdag fra 17.00-18.00    2. klasse til 4. klasse

Prisen for 1 sæson er 450 kr.

Træningsindhold

Træningsindholdet vil variere, men typisk bestå af et eller flere af nedenstående elementer:

 • Opvarmning
 • Slagtræning/undervisning i slag
 • Taktik (single/double)
 • Bevægelse på banen (leg/træning)
 • Regler
 • Fair play og holdånd
 • Single/double spil
 • Hurtighedstræning
 • Motoriske lege
 • Øje/ketcher koordination
 • Frit spil
Holdturnering

Holdturnering foregår under DGI Vestjylland. Holdturnering er med i kontingent prisen, og styres af de enkelte trænere/holdledere.  Der vil op til holdturnering blive indkaldt pr. mail og kørsel arrangeres i forældrekredsen. Vi forventer at enkelte forældre kan hjælpe som holdledere.

Stævner

 Stævner og tilmelding.

AG badminton vil opfordre alle medlemmer til at deltage i så mange stævner som muligt. AG Badminton plejer at have flere gratis stævner, som vi betaler.

Der vil gennem sæsonen løbende blive mailet stævne tilbud ud til alle medlemmer. Alle tilmeldinger foregår på www.badmintonplayer.dk . Mangler i hjælp til tilmelding findes der en kort vejledning under ”stævne tilmelding”  på hjemmesiden. Ellers kontakt gerne Ebbe Hornstrup (tlf: 30 95 75 60) for yderligere hjælp.

Vi gør opmærksom på at forældre selv er ansvarlige for at køre til og fra stævnerne, samt sikre at der er minimum én forælder til stede i hallen under stævnet. Priser på stævnerne vil fremgå af de enkelte stævneinvitationer.

Til vores gratis stævner vil der være fælles tilmelding. Info sendes ud i god tid inden stævnerne.

 Ungdoms klassifikation.

Alle stævner afholdes for hver årgang i forskellige rækker. Man klassificerer hver årgang i A, B, C og D rækker. Alle nybegyndere placeres i D-rækken. Dog er der i U 9 kun til B-rækken. En spiller rykker op i en højere klassificering inden for sin aldersgruppe på grundlag af point system, og de point man evt. opnår ved et stævne. Man kan inde på www.badmintonplayer.dk løbende følge sine point i de enkelte klasser.

Bane- og spilleregler pointsystem.

Til stævner og holdturnering spilles der efter de alm. badminton regler. Det er normalt at ungdoms spillere tæller hinandens kampe. Vi skal dog gøre opmærksom på, at det er spillerne på banen, som dømmer under kampene, og IKKE tælleren (eller forældre).

Opfordring.

Vi kan fra bestyrelsen kun opfordre alle til at deltage i stævner, som udbydes på alle niveauer, så også nybegyndere kan deltage.

 

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)