Forretningsorden

       Forretningsorden for AG Motion & Fitness.

 

§ 1.Motionsafdelingens navn er AG Motion & Fitness.
AG Motion & Fitness er et udvalg under Aulum Gymnastikforening (AG)
AG`s vedtægter er gældende, for AG Motion & Fitness.
AG Motion & Fitness har hjemsted i Aulum Fritidscenter.
 § 2.AG Motion & Fitness ledes af et udvalg på 5 personer.
Udvalget medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, for en 2 års periode.
 • Formand.
 • Næstformand.
 • Økonomi
 • Sekretær.
Udvalget konstituerer sig selv på førstkommende udvalgsmøde, efter generalforsamlingen.
Udvalget laver budget, og fastsætter den årlige kontingent.
Udvalget kan efter behov tilslutte aktivets personer, som deltager på lige fod med det øvrige udvalg.
 § 3. AG Motion & Fitness udgør på nuværende tidspunkt følgende aktiviteter:
 • cykelmotion.
 • Aulum Bike
 • motions center ( X-fit, Senior fitness)
 • indoor cycling.
Motionsafdelingens formål er, gennem træningstilbud og deltagelse i relevante
motionsaktiviteter, samt foredrag, høringer og kurser, at være med til at styrke og fremme interessen, omkring motion, til gavn for almensundheden i Aulum omegn.
Der vil være tilknyttet instruktører til konkrete aktiviteter.
 Klubben vil løbende følge udviklingen i samfundet og evt. udbyde flere aktiviteter i tilfælde af interesse for det.

Forretningsorden for motionscenteret

§ 1.AG Motion & Fitness Motionscenteret er et foreningsbaseret motionscenter.
Medlemskab af motionscenteret, er personligmedlemskab.
Motionscenteret drives efter DGI`s beskrivelse om træningscenter.
 § 2.Motionscenteret ledes af det, på generalforsamlingens valgte, udvalg.
På det første udvalgsmøde efter generalforsamlingen uddelegeres ansvarsområder for    aktiviteterne jævnfør forretningsordenen for AG-Motion og fitness §3.
  § 3. Motionscenterets formål er.
 • At udbyde konditions – styrketræning.
 • At udbyde foredrag og kurser i relevante emner, inden for træning og sundhedsfremme.
 • At højne almensundheden i Aulum og omegn.
 • At instruktørerne hele tiden er klædt godt på til opgaven.
 • At der skal indkaldes til instruktørmøde efter behov.
 • At listen med ansvarsfordeling altid er ajourført, og beskrevet (Bilag)

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)