Priser og betingelser

Gældende priser på tilmeldingstidspunktet:
Abonnementsperioder:

 • 3   mdr.  kr. 700,00
 • 6   mdr.  kr. 1000,00
 • 12 mdr.  kr. 1600,00

Første gangs tilmelding : tillæg kr. 200,00 for nøglebrik/oprettelse
Evt. erstatningsnøglebrik ved bortkomst: kr. 100,-

Andre abonnementer:

 • 12 mdr. kr. 1000,00    –Udenbysmedlemskab (Man kan blive medlem til en billigere pris hvis man bor min. 50 km fra Aulum).
 • Abonnementet kræver en instruktionstime af en AG-Motion & Fitness instruktør
 • 1 uge    kr. 100,00      – Gæstekort/Ugemedlemskab  (til feriegæst) For at købe et ugemedlemskab til feriegæst skal man sende en mail med ønsket abonnementsstart til motion@ag-aulum.dk. Ansøg i god tid, da det er frivillige der driver centeret og vi ikke er standby 24/7.  (Ugemedlemskab kan kun oprettes og betales af en person som er medlem. Evt misbrug vil koste min. 3 mdr. karantæne for det ansvarlige medlem). Ved 1. besøg skal det betalende medlem fremvise og vejlede / instruere gæsten i regler og brug af centeret. Gæstekortet skal ALTID medbringes i centeret og fremvises ved kontrol. Det er medlemmets ansvar at alle regler overholdes og ved evt. skader/misbrug er det medlemmet der er ansvarlig for evt. skader og har erstatningspligt.

GÆSTEKORT

Gæstens navn:

Medlems navn:

Start dato……:

Slut dato……..:

 

Gæstekortet skal medbringes i motionscenteret og fremvises ved kontrol. 

Betingelser for køb af medlemskaber

 • Bemærk: Alle AG-Motion & Fitness  løbende NETS medlemskaber kræver en gyldig Betalingsservice aftale, da medlemskabet vil blive fornyet automatisk.
 • Ved køb af medlemskab betales kontant fra startdato til første NETS opkrævning
 • Såfremt NETS ikke kan identificere dig, udsendes FI indbetalingskort.
 • Opsigelse af medlemskab: meddeles motionscenteret pr. mail/sms senest 15 dage før periodens udløb.
 • Medlemskabet giver adgang til fri fitness og holdtræning AG-Motion & Fitness.
 • medlemskabet er elektronisk og kan anvendes umiddelbart efter betalingen er gennemført.
  Ved førstegangs køb skal du afhente og få aktiveret din nøgle i AG-Motion & Fitness. (receptionen)
 • Ved længerevarende sygdom/fysisk skade kan du ansøge om at få medlemskabet stillet i bero. Værdien af bero perioden fratrækkes i næste køb
 • Du skal selv huske adgangskoden.
 • medlemskabet er personligt.
 • Læs alle medlems- og købsbetingelser under punktet Handelsbetingelser.
Ønsker du at ændre- eller stoppe dit abonnement

Ønsker du at ændre dit abonnement eller stoppe, skal du sende en mail/sms

til  motion@ag-aulum.dk , senest 15 dage før fornyelsesdato.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)