Priser og betingelser

Gældende priser på tilmeldingstidspunktet:
Abonnementsperioder:

 • 3   mdr.  kr. 700,00
 • 6   mdr.  kr. 1000,00
 • 12 mdr.  kr. 1600,00

Første gangs tilmelding : tillæg kr. 200,00 for nøglebrik/oprettelse
Evt. erstatningsnøglebrik ved bortkomst: kr. 100,-

Andre abonnementer:

 • 12 mdr. kr. 1000,00    –Udenbysmedlemskab (Man kan blive medlem til en billigere pris hvis man bor min. 50 km fra Aulum).
 • Abonnementet kræver en instruktionstime af en AG-Motion & Fitness instruktør
 • 1 uge    kr. 100,00      –Ugemedlemskab  (til feriegæst) For at købe et ugemedlemskab til feriegæst skal man sende en mail med ønsket abonnementsstart til ag@ag-motion.dk. (Ugemedlemskab kan kun oprettes og betales af en person som er medlem. Evt misbrug vil koste 3 mdr. karantæne for det ansvarlige medlem).

GÆSTEKORT

Gæstens navn:

Medlems navn:

Start dato……:

Slut dato……..:

 

Gæstekortet skal medbringes i motionscenteret og fremvises ved kontrol. 

Betingelser for køb af medlemskaber

 • Bemærk: Alle AG-Motion & Fitness  løbende NETS medlemskaber kræver en gyldig Betalingsservice aftale, da medlemskabet vil blive fornyet automatisk.
 • Ved køb af medlemskab betales kontant fra startdato til første NETS opkrævning
 • Såfremt NETS ikke kan identificere dig, udsendes FI indbetalingskort.
 • Opsigelse af medlemskab: meddeles motionscenteret pr. mail/sms senest 15 dage før periodens udløb.
 • Medlemskabet giver adgang til fri fitness og holdtræning AG-Motion & Fitness.
 • medlemskabet er elektronisk og kan anvendes umiddelbart efter betalingen er gennemført.
  Ved førstegangs køb skal du afhente og få aktiveret din nøgle i AG-Motion & Fitness. (receptionen)
 • Ved længerevarende sygdom/fysisk skade kan du ansøge om at få medlemskabet stillet i bero. Værdien af bero perioden fratrækkes i næste køb
 • Du skal selv huske adgangskoden.
 • medlemskabet er personligt.
 • Læs alle medlems- og købsbetingelser under punktet Handelsbetingelser.
Ønsker du at ændre- eller stoppe dit abonnement

Ønsker du at ændre dit abonnement eller stoppe, skal du sende en mail/sms

til  ag@ag-motion.dk , senest 15 dage før fornyelsesdato.