Reglement for medlemskab
 1. Børn og unge under 15 år må ikke være i motionscenteret.
 2. Adgangskort/nøgle er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i motionscenteret, også i tilfælde døren står åben, af hensyn til kontrollen.
 3. Adgangskort/nøgle må ikke overdrages til andre.
 4. Det er ikke tilladt at lukke andre med ind i motionscenteret.
 5. Der skal skiftes til trænings fodtøj inden man går ind i motionscenteret.
 6. Omklædning skal foregå i omklædningslokalerne.
 7. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.
 8. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.
 9. Ryd op efter dig selv.
 10. Maskinerne skal rengøres/aftørres efter brug. Smid brugt papir m.v. i skraldespanden.
 11. Der skal vises hensyn til rengøringspersonalet i motionscenteret.
 12. Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt
 13. Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt.
 14. Det er ikke tilladt, at benytte motionscenteret udenfor annonceret åbningstider, som normalt vil være mellem kl.05,00 til kl.23,00.
 15. Brud på reglerne under pkt. 1 – 14 kan medføre udelukkelse eller karantæne.For medlemmer under 18 år vil forældre/værger blive underrettet
 16. Centeret er overvåget med Webkameraer i styrkerummet og ved indgangsdøren, dataene vil blive lagret på harddisk.
 17. Centeret er tilmeldt Antidoping Danmark, hvilket betyder der med jævne mellemrum kommer uanmeldt kontrol.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)