Y’s Men’s Clubbens aktiviteter

Aulum Y’s Men’s Club har en række aktiviteter for at skaffe midler til at uddele som støtte til forskellige foreninger og organisationer mv.

Her er en oversigt over de væsentligste aktiviteter