Støtte til foreninger og organisationer mv.

Klubben yder økonomisk støtte til en række forskellige foreninger og organisationer, som falder ind under klubbens formål. Der ydes ikke støtte til dækning af private udgifter.

Ansøgning om støtte
Foreninger og organisationer m.fl., som ønsker at søge om økonomisk eller anden støtte fra Aulum Y’s Men’s Club, skal indsende ansøgning til klubbens præsidie – normalt til præsidenten –> klik her

Støttens størrelse svinger fra år til år og afhænger af antal ansøgninger og de ansøgte beløbs størrelse.

Udbetaling af støtte de seneste år
De seneste år er der ydet støtte med følgende beløb, opdelt i hovedoversigt –> klik her

Nyheder

12.06.2019: Aulum Y’s Men uddeler næsten 400.000 kr. –> klik her