AG’s historie

Før 1890 var foreningslivet stort set ukendt i sognet og AG var således en af de første foreninger, der blev dannet. Det hele begyndte i 1894 hvor 2 unge mænd, inspireret efter et højskoleophold, startede et gymnastikhold for karle i Ljørring Forsamlingshus. Tiden var dog en helt anden dengang og gymnastik blev, især af kirken, betragtet som noget syndigt og initiativet vakte derfor en hel del opstandelse i byen.

Den daværende sognepræst indkaldte til borgermøde for at advare folk om det onde, som han antog gymnastikken for at være. Heldigvis blev initiativet derimod varmt anbefalet af byens lærer og det endte med begyndelsen til det, vi i dag kender som AG.

I de første år blev gymnastikken hovedsageligt ledet af tidligere befalingsmænd fra hæren med streng disciplin og gammeldags „stræk og bøj“ gymnastik. I 1897 blev der bygget et forsamlingshus i Aulum og foreningen flyttede således „til byen“.

Først i 1904 kom hold for piger, men også dette vakte en del moralske bekymringer rundt om i byen. Løsningen blev at der skulle gå mindst en ½ time fra drengene havde forladt omklædningsrummet, inden pigerne måtte komme ind. Sådan var vilkårene dengang.

I 1936 anlagde AG et svømmebad, som fik stor succes og det blev til flere mesterskabstitler, heriblandt også et Danmarksmesterskab. Gravearbejdet til bassinet blev for øvrigt udført af foreningens frivillige med skovle og trillebør! Omkring 1969 var svømmebadet slidt og AG solgte grunden til Aulum vandværk for 35.000 kr. som var mange penge dengang. Omkring samme tid byggede kommunen det nuværende Friluftsbad ved skolen.

Op igennem 70’erne fik foreningen for alvor vind i sejlene. Aulum hallen (Pagh Mørup Hallen) blev bygget i 1972 og gav dermed plads til langt flere aktiviteter. I perioden var der også stor befolkningstilvækst i byen og medlemstallet steg eksplosivt.

Foreningens økonomi var sund og mange nye initiativer så dagens lys. I takt med at foreningen voksede blev det frivillige arbejde delt op i underudvalg, som hver især varetog sin særlige idræt. Samme model, som vi kører med i dag.

AG har altid været åben for nye initiativer. Gennem årene har både Skydning, Fodbold, Atletik, Håndbold, Bordtennis, Basketball og Skaterhockey hørt under AG. Nogle af aktiviteterne er siden blevet til selvstændige foreninger og andre er helt ophør pga. manglende interesse.

AG’s gode økonomi har gennem tiden flere gange kommet byen til gavn. Blandt andet skal nævnes økonomisk tilskud til det nuværende Friluftsbad, da det i år 2000 stod overfor en større renovering samt etablering af fitnessfaciliteter i 2006. Her skal selvfølgelig også nævnes byggeriet af Hal 2 (Multihallen) i 2016/17 som AG støttede med 1.000.000 kr. En investering som vi er meget glade for og som i den grad har givet mulighed for at samle foreningens aktiviteter og dermed også styrke det sociale bånd, medlemmerne imellem.

Faciliteterne er i top og vi har i dag en lækker stor hal med indbygget springgrav samt et stort, moderne motionscenter og gode udendørs tennisbaner.

AG er i 2019 byens største forening med knap 1300 medlemmer. Foreningen består af følgende 9 udvalg: Gymnastik, Motion og fitness, Badminton, Tennis, Volleyball, Dans, Løb, Svømning samt Discgolf.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)